Syarat dan Ketentuan

Barang yang dijual tidak dapat dikembalikan lagi.

Penukaran diperbolehkan dalam kurun 7 hari.

Barang-barang yang sudah digunakan, rusak, diubah dan juga barang yg telah di diskon khusus sudah tidak dapat ditukar lagi.